Obloge vhodov in portali

Palladio je v svoji knjigi o arhitekturi dejal: "Vhod objekta mora izpolnjevati tri funkcije; funkcionalno, estetsko, ter da poudarja status lastnika ali objekta."

Vrata simbolizirajo kraj prehoda med dvema stanjema, dvema svetovoma, znanim in neznanim, svetlobo in temo, bogastvom in revščino. Vrata se odpirajo v skrivnost. Vendar imajo tudi dinamično in psihološko vrednost: ne le označujejo prehod, marveč vabijo, pozivajo k temu, naj se prestopi. Gre za povabilo za potovanje iz znanega v neznano.

Včasih skozi vrata odidemo in to je vselej dovolj odločilno dejanje. In dosti bolj pogosto kot kaj drugega, nam vrata pokažejo, nas odslovijo.

Vrata torej sodijo po svoji naravi med simbole, odpirajo pa se proti nečemu, za kar ne vemo natančno kaj naj bi bilo: realno ali imaginarno.

kamnite obloge za vhodna vrata

Kamnoseštvo Jakša

07 49 05 900